Ocenenia

Zlatý dukát

V roku 2000 najlepšia obchodná spoločnosť v kategórii Obchod - SR medzinárodné ocenenie za aktivity slúžiace rozvoju obchodu a potravinárskemu priemyslu v Slovenskej republike.

Pamätná medaila

Primátora Mesta Liptovský Mikuláš, udelená v roku 1998 za aktívnu spoluprácu s miestnou samosprávou.

Strieborný vozík

Ocenenie v súťaži Super Market 2001 o najlepšiu predajňu, organizovanej mesačníkom Obchod v spolupráci so Zväzom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.